วิทยาลัยการอาชีพฝาง
เรื่อง : ภาพประกอบ  นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยการบริหารของ ผอ.พลฤทธิ์  จินดาหลวง เปิดสอนใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และมีสาขาอีกหนึ่ง
แห่งคือที่  สาขาวัดท่าตอน ดังนั้น คณะครูจำนวนหนึ่งจึงต้องจัดการเรียนการสอน
ทั้งสองแห่ง ซึ่งการจัดการอยู่ภายใต้การบริหารของผู้อำนวยการฯ 
 
 
 
 
 
 
อาคารอำนวยการ ตั้งบนเนินสูง มีทางขึ้น-ลง แยกจากกัน พอเข้ามาถึงบริเวณ อาคารแห่งนี้ก็จะโดดเด่น
มีสำนักงานและส่วนของการบริหารงานของผู้อำนวยการอยู่ในในอาคารนี้  ด้านหลังจะเป็นห้องประชุมขนาด
ใหญ่ใช้สำหรับจัดกิจกรรมของสถานศึกษา และการบริการให้กับหน่วยงานหรือชุมชนในท้องถิ่น 
 
 
 
 
บริเวณอันกว้างขวางของสถานศึกษา และความร่มรืนของมวลต้นไม้หลากชนิด เมื่อจัด
ตกแต่งได้อย่างเป็นสัดส่วนและดูแลรักษาสม่ำเสมอก็เป็นภาพที่ทำให้ผู้มาเยือนประทับใจ
ใต้ร่มไม้มีซุ้มเรียงรายเป็นช่วง ๆ ทำให้นักเรียนนักศึกษาใช้สำหรับพักผ่อนหรือพูดคุยกิจกรรมต่าง ๆ
ได้เป็นอย่างดี บวกกับความคลื้มของต้นไม้ใหญ่เป็นแหล่งฟอกอ๊อกซิเจนที่ดีอีกแหล่งหนึ่ง
 
 
 
 
 
ตึกนี้ได้รับการตกแต่งทาสีใหม่ ในคอนเซ็ปเขียว เข้ากับบริเวณใกล้เคียงของตัวอาคารที่มีต้นไม้
และเงาใบไม้จากต้นขนาดใหญ่ เคียงคู่กับตัวอาคาร  อาคารนี้จะมีเครื่องใช้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
ตัวอาคารอำนวยการ ในโทนสีพาสเทล  
 
 
 
 
 
บริเวณที่จอดรถอันกว้างขวาง และเพียงพอ สำหรับข้าราชการและบุคลากร
รวมถึงแขกที่มาใช้บริการห้องประชุม 
 
 
 
 
 
อาคารเรียนของประเภทวิชาอุตสาหกรรม และรายวิชาพื้นฐาน ยังใช้โทนพาสเทล
ติดตรงที่รายวิชาพื้นฐาน จะเป็นห้องที่กั้นด้วยกระจก แบ่งซอย เป็นห้อง ๆ จะมี
เสียงรบกวนเมื่อมีการเปลี่ยนห้อง หรือ กิจกรรมที่ต้องใช้เสียง ซึ่งทางสถานศึกษา
จะได้อาคารใหม่ เพื่อจะมาบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าว เร็ว ๆ นี้
 
 
 
ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารและครูที่ให้การต้อนรับทุกท่าน
จากการนิเทศติดตามโครงการฯ Coaching Technique
กรกฎาคม 2556
 
 

D/Lชุดการเรียน/คู่มือครู