กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาเวียดนาม
 
เรื่อง : ภาพประกอบ  นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์
 
 
 
 
 
 
 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม เป็นอาสาสมัครของที่นี่
นักศึกษาส่วนใหญ่จะสวมเสื้อสีฟ้าเข้ม ทั้งหญิงและชาย 
 
 
 
 
 
ร่วมทำกิจกรรมกัน เป็นกิจกรรมง่าย ๆ รวมกลุ่มกันสำหรับนักศึกษาเพื่อทำความสะอาด
บริเวณสถานที่สาธารณะรอบ ๆ ตัวเมือง
 
 
 
 
 
นักศึกษาสาขา Information Technology  ชั้นปีที่ 4 
กิจกรรมแบบนี้ คิดว่า แต่ละสถานศึกษาของอาชีวศึกษาน่าจะทำได้ในชุมชนของตัวเอง
 
ตั้งแต่ปี 2008 ประเทศเวียดนาม ได้รับการสนับสนุนจากญี่ปุ่นจัดตั้งโรงเรียนและศูนย์ฝึกอบรมไอที เพื่อ
พัฒนาในเรื่อง software programmer  และประมาณ 20% มีโอกาสได้รับพัฒนาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น
ถึงตอนปี 2015 เวียดนามจะมีบุคลากรด้านนี้ประมาณ 1 ล้านคน
 
 
 
 
ทำความสะอาด ช่วยกันเก็บขยะในลำคลองและถนน แต่ละคนจะมีถุงเก็บขยะ วันนี้เป็นหยุดสุดสัปดาห์
มาทำกิจกรรมร่วมกัน จำนวนนักศึกษาหญิงมากกว่าชาย และนักศึกษาดูท่าทางเป็นมิตร ชวนพูดคุย
สนทนาด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว กิจกรรมนี้ไม่มีผู้ใหญ่ควบคุมดูแลแต่ประการใด 
 
 
 
 
 Photo : Text  Pimporn  Sarichun
December 2013
 

D/Lชุดการเรียน/คู่มือครู