สรุปนโยบาย และแนวทาง จากการประชุมชี้แจ้งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึก แก่เขตรวจราชการ เขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหาร โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามแนวนโยบายปฏิรูปการศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี วันที่ 7 มกราคม 2556 เอกสารดังแนบ
Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (แฟรมโรงเรียนคุณธรรม.pdf)นโยบายโรงเรียนคุณธรรม-สอศ.2559 112 Kb

D/Lชุดการเรียน/คู่มือครู