จากเวทีในโครงการนำเสนอการใช้ชุดการเรียนรู้แบบ active learning ภาษาไทย จากโครงการปฏิรูปภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง กิจกรรมที่ 4 จัดระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่  จึงขอแจ้งผลงานของผู้นำเสนอผลงานดังนี้ คลิกตรงนี้

D/Lชุดการเรียน/คู่มือครู