ประมวลภาพงานนิเทศส่งเสริมการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ  ปี 2560 จัดวันที่ 18-19 กันยายน 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

  • วันที่ 18 กันยายน 2560 ิงก์นี้
  • วันที่ 19 กันยายน 2560 

 

D/Lชุดการเรียน/คู่มือครู