PaTour College of VEC

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 วิทยาลัยการอาชีพฝาง สาขาท่าตอน จันทร์, 10 กุมภาพันธ์ 2014 pimporn 1729
2 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาเวียดนาม ศุกร์, 13 ธันวาคม 2013 pimporn 381
3 วิทยาลัยการอาชีพฝาง พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013 pimporn 782
4 วิทยาลัยเปิดสอนทางด้านธุรกิจพยาบาล อังคาร, 03 ธันวาคม 2013 pimporn 1076
5 Green Building @ Nan Poly Technic พฤหัสบดี, 09 พฤษภาคม 2013 pimporn 966
6 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พุธ, 17 เมษายน 2013 pimporn 514
7 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี จันทร์, 18 มีนาคม 2013 pimporn 627
8 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เสาร์, 09 มีนาคม 2013 pimporn 497
9 สถานที่และอาคารเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ จันทร์, 15 ตุลาคม 2012 pimporn 420
10 ประวัติและผลงาน อังคาร, 01 มกราคม 2013 pimporn 389
11 ห้องปฏิบัติงานช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน อังคาร, 25 กันยายน 2012 pimporn 1541
12 อาคารสถานที่วิทยาลัยเทคนิคสองแคว อังคาร, 31 กรกฏาคม 2012 pimporn 497
13 โต๊ะ+เก้าอี้หลากแบบที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อังคาร, 13 มีนาคม 2012 pimporn 418
14 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ สาขาดอนจั่น ศุกร์, 24 กุมภาพันธ์ 2012 pimporn 782
15 อาคารและบริเวณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จันทร์, 29 ตุลาคม 2012 pimporn 174
16 อาคารเรียนวิทยาลัยศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เสาร์, 07 มกราคม 2012 pimporn 480
17 อาคารและบริเวณ วิทยาลัยการอาชีพปัว จังหวัดน่าน ศุกร์, 06 มกราคม 2012 pimporn 415
18 อาคารและห้องเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน พฤหัสบดี, 05 มกราคม 2012 pimporn 495
19 ห้องเรียนกลุ่มวิชาสามัญ วิทยาลัยเทคนิคน่าน พุธ, 04 มกราคม 2012 pimporn 1438

D/Lชุดการเรียน/คู่มือครู