PaTour College of VEC

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 วิทยาลัยการอาชีพฝาง สาขาท่าตอน จันทร์, 10 กุมภาพันธ์ 2014 pimporn 1642
2 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาเวียดนาม ศุกร์, 13 ธันวาคม 2013 pimporn 361
3 วิทยาลัยการอาชีพฝาง พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013 pimporn 750
4 วิทยาลัยเปิดสอนทางด้านธุรกิจพยาบาล อังคาร, 03 ธันวาคม 2013 pimporn 1002
5 Green Building @ Nan Poly Technic พฤหัสบดี, 09 พฤษภาคม 2013 pimporn 923
6 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พุธ, 17 เมษายน 2013 pimporn 494
7 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี จันทร์, 18 มีนาคม 2013 pimporn 593
8 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เสาร์, 09 มีนาคม 2013 pimporn 476
9 สถานที่และอาคารเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ จันทร์, 15 ตุลาคม 2012 pimporn 386
10 ประวัติและผลงาน อังคาร, 01 มกราคม 2013 pimporn 372
11 ห้องปฏิบัติงานช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน อังคาร, 25 กันยายน 2012 pimporn 1463
12 อาคารสถานที่วิทยาลัยเทคนิคสองแคว อังคาร, 31 กรกฏาคม 2012 pimporn 472
13 โต๊ะ+เก้าอี้หลากแบบที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อังคาร, 13 มีนาคม 2012 pimporn 391
14 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ สาขาดอนจั่น ศุกร์, 24 กุมภาพันธ์ 2012 pimporn 737
15 อาคารและบริเวณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จันทร์, 29 ตุลาคม 2012 pimporn 165
16 อาคารเรียนวิทยาลัยศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เสาร์, 07 มกราคม 2012 pimporn 459
17 อาคารและบริเวณ วิทยาลัยการอาชีพปัว จังหวัดน่าน ศุกร์, 06 มกราคม 2012 pimporn 389
18 อาคารและห้องเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน พฤหัสบดี, 05 มกราคม 2012 pimporn 467
19 ห้องเรียนกลุ่มวิชาสามัญ วิทยาลัยเทคนิคน่าน พุธ, 04 มกราคม 2012 pimporn 1388

D/Lชุดการเรียน/คู่มือครู