PaTour College of VEC

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 วิทยาลัยการอาชีพฝาง สาขาท่าตอน จันทร์, 10 กุมภาพันธ์ 2014 pimporn 1595
2 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาเวียดนาม ศุกร์, 13 ธันวาคม 2013 pimporn 354
3 วิทยาลัยการอาชีพฝาง พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013 pimporn 738
4 วิทยาลัยเปิดสอนทางด้านธุรกิจพยาบาล อังคาร, 03 ธันวาคม 2013 pimporn 968
5 Green Building @ Nan Poly Technic พฤหัสบดี, 09 พฤษภาคม 2013 pimporn 910
6 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พุธ, 17 เมษายน 2013 pimporn 485
7 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี จันทร์, 18 มีนาคม 2013 pimporn 583
8 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เสาร์, 09 มีนาคม 2013 pimporn 466
9 สถานที่และอาคารเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ จันทร์, 15 ตุลาคม 2012 pimporn 379
10 ประวัติและผลงาน อังคาร, 01 มกราคม 2013 pimporn 367
11 ห้องปฏิบัติงานช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน อังคาร, 25 กันยายน 2012 pimporn 1400
12 อาคารสถานที่วิทยาลัยเทคนิคสองแคว อังคาร, 31 กรกฏาคม 2012 pimporn 466
13 โต๊ะ+เก้าอี้หลากแบบที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อังคาร, 13 มีนาคม 2012 pimporn 382
14 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ สาขาดอนจั่น ศุกร์, 24 กุมภาพันธ์ 2012 pimporn 723
15 อาคารและบริเวณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จันทร์, 29 ตุลาคม 2012 pimporn 161
16 อาคารเรียนวิทยาลัยศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เสาร์, 07 มกราคม 2012 pimporn 453
17 อาคารและบริเวณ วิทยาลัยการอาชีพปัว จังหวัดน่าน ศุกร์, 06 มกราคม 2012 pimporn 380
18 อาคารและห้องเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน พฤหัสบดี, 05 มกราคม 2012 pimporn 460
19 ห้องเรียนกลุ่มวิชาสามัญ วิทยาลัยเทคนิคน่าน พุธ, 04 มกราคม 2012 pimporn 1361

D/Lชุดการเรียน/คู่มือครู