PowerPoint Dynamic - MultiPoint กับ Microsoft

 

 
กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลโครงการนิเทศฯ บูรณาการไอซีทีให้กับครูบริหารธุรกิจ pimporn 191
2 ประมวลภาพการประชุมฯ บูรณาการไอซีทีการจัดกาเรียนฯ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ pimporn 176
3 ประกาศรายชื่อ ผู้ร่วมโครงการฯ หลักสูตรบูรณาการไอซีทีสำหรับครูประเภทวิชาบริหารธุรกิจ pimporn 1014
4 อบรมฯ บูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนฯ ให้กับครูประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 2558 pimporn 487
5 คู่มือ PowerPoint Dynamic Presentation (ฉบับปรับปรุง) pimporn 407
6 ประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมฯ PPt+MultiPoint กลุ่มอาชีวศึกษาภาคเหนือ pimporn 184
7 อะไรคือ MultiPoint pimporn 287
8 รายงานผลการประชุมฯ หลักสูตร PowerPoint & Multipoint pimporn 330
9 คู่มือ PowerPoint Dynamic Presentation pimporn 212
10 ประมวลภาพการจัดประชุมฯ PPt & Multipoint ภาคเหนือ pimporn 170

D/Lชุดการเรียน/คู่มือครู