PowerPoint Dynamic - MultiPoint กับ Microsoft

 

 
กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลโครงการนิเทศฯ บูรณาการไอซีทีให้กับครูบริหารธุรกิจ pimporn 269
2 ประมวลภาพการประชุมฯ บูรณาการไอซีทีการจัดกาเรียนฯ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ pimporn 246
3 ประกาศรายชื่อ ผู้ร่วมโครงการฯ หลักสูตรบูรณาการไอซีทีสำหรับครูประเภทวิชาบริหารธุรกิจ pimporn 1162
4 อบรมฯ บูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนฯ ให้กับครูประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 2558 pimporn 567
5 คู่มือ PowerPoint Dynamic Presentation (ฉบับปรับปรุง) pimporn 504
6 ประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมฯ PPt+MultiPoint กลุ่มอาชีวศึกษาภาคเหนือ pimporn 225
7 อะไรคือ MultiPoint pimporn 338
8 รายงานผลการประชุมฯ หลักสูตร PowerPoint & Multipoint pimporn 425
9 คู่มือ PowerPoint Dynamic Presentation pimporn 254
10 ประมวลภาพการจัดประชุมฯ PPt & Multipoint ภาคเหนือ pimporn 216

D/Lชุดการเรียน/คู่มือครู