ประมวลภาพการจัดงานนำเสนอผลงานนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2557

พิมพ์ PDF

ประมวลภาพการจัดโครงการนิเทศส่งเสริมการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2557 โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ วันที่ 15-17 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพชุดที่ 1

ภาพชุดที่ 2 (16 สิงหาคม 2557)

ภาพชุดที่ 3 (17 สิงหาคม 2557)