ประกาศรายชื่อ 50 ผลงานที่ได้เข้าร่วมนำเสนอตามโครงการฯ ปี 2558

พิมพ์ PDF

แจ้งผู้สนใจและผู้ส่งผลงานเข้าร่วม

จำนวนรายชื่อ 50 ผลงานที่ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานตามโครงการนิเทศส่งเสริมการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้อาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2558 ซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมทางด้านไอซีทีมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน โดยมีจำนวนทั้งหมดที่ส่งเข้าร่วมพิจารณาทั้งสิ้น 70 ผลงาน ซึ่งทางคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกให้เหลือเพียง 50 ผลงาน

สำหรับผลงานที่ยังไม่มีรายชื่อในครั้งนี้ ทางศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ถือได้ว่า ผลงานของท่านได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก โดยคณะกรรมการทรงคุณวุฒิ ดังนั้น ทางศูนย์ส่งเสริมฯ จึงขอมอบเกียรติบัตรให้กับผลงานของทุกท่าน ในการเผยแพร่ ใช้ประโยชน์และให้บริการทางด้านอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2558 ในระดับภาค ภาคเหนือ

 

 

 

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อ 1-50 จะต้องดำเนินการดังนี้

  • ดาวน์โหลดเอกสารแนบซึ่งมีดังนี้
  1. หนังสือแจ้งสถานศึกษาและประกาศ รายชื่อ 50 ผลงาน ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อที่นี่
  2. กำหนดการในการจัดงานฯ
  3. เอกสารชี้แจงการนำเสนอผลงานและการจัดบูธ
  4. โครงการฯ ของศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ

 

  • สิ่งที่จะต้องรีบดำเนินการสำหรับผู้มีรายชื่อ 1-50 ท่าน

 

  1. ยืนยันความประสงค์ที่จะเข้าร่วมนำเสนอผลงานที่นี่ "ยืนยันความประสงค์" หรือใช้ QR code ดังรูปด้านล่างเพื่อ ยืนยืนความประสงค์
  2. ตรวจสอบชื่อและนามสกุล และชื่อผลงาน ว่าถูกต้องหรือไม่
  3. สำหรับผู้ที่ใช้ social media ของ facebook ขอให้เข้าร่วมกลุ่ม Pom-Vec-Group  {jcomments on}