คำถามที่พบบ่อย ในโครงการฯ นำเสนองานประกวดสื่อ 2558

พิมพ์ PDF

{jcomments off}เรียน ผู้นำเสนอผลงาน 50 ท่าน

 

ต่อไปนี้ เป็นคำถามที่คิดว่า น่าจะพบบ่อย หรือยังมีคำถามที่ส่งสัย สามารถทิ้งคำถามได้ที่นี่ หรือในกลุ่ม ผู้ประสานงาน จะเก็บรวบรวมมาตอบไว้ในนี้ เพื่อจะได้ทราบรายละเอียดทั่ว ๆ กัน

 

คำถาม (ยอดฮิต)  จะเบิกค่าใช้จ่ายจากที่ใด   ค่าพาหนะ  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก

คำตอบ

ค่าที่พัก ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จะออกค่าที่พักและจัดที่พักไว้ให้ทุกท่าน ยกเว้นคนที่อยู่ใน อำเภอเมืองเชียงใหม่     และให้พักคู่ หากประสงค์จะพักเดี่ยวต้องออกค่าห้องพักเพิ่มเอง อีก 750 บาท

ค่าพาหนะ สำหรับค่าพาหนะทางศูนย์ฯ ก็ออกให้ สำหรับกลุ่มที่นำรถยนต์ของสถานศึกษาหรือนำรถส่วนตัว จะต้องระบุหมายเลขทะเบียนให้ชัดเจนในคำสั่ง ….หากท่านใดนำรถยนต์ส่วนตัวมาก็ให้ระบุหมายเลขทะเบียนให้ชัดเจน และควรมาด้วยกัน ไม่แยกเบิกเป็นคัน ๆ ยกเว้นเหตุจำเป็นบางกรณี (ต้องชี้แจงกับทางการเงิน)

ค่าอาหารและเบรก ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ  มีอาหารกลางวันและเบรกเช้าและบ่าย ฟรี  สำหรับอาหารเย็นให้ตามอัธยาศัย

 

คำถาม ค่าบอร์ดเบิกได้หรือไม่  แล้วจะต้องเตรียม เอ็กซ์สแตนมาหรือไม่

คำตอบ ค่าบอร์ดเบิกได้จากเจ้าของผลงานเอง ไม่เกี่ยวกับผู้ประสานงานและทางศูนย์ฯ เหนือ    ทางศูนย์ฯ เหนือ จะจัดเตรียมเอ็กสแตนและโตีะไว้ให้ท่าน  ตามผังที่ในเอกสารชี้แจงการนำเสนอผลงาน