ประกาศผลระดับเหรียญรางวัลการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ ปี 2558

พิมพ์ PDF

ประกาศระดับเหรียญรางวัล ทั้ง 50 ผลงานในโครงการนิเทศส่งเสริมการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2558 วันที่ 23-25 กันยายน 2558 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ  จังหวัดเชียงใหม่  หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์นี้