รายงานผลโครงการนิเทศส่งเสริมการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือและภาคอื่น ๆ ปี 2559

พิมพ์ PDF

รายงานผลโครงการนิเทศส่งเสริมการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือและภาคอื่น ๆ ปี 2559  จัดระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2559 ณ โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่  อ่านได้ตามลิงค์นี้