ประกาศรายชื่อ 60 ผลงานที่เข้าร่วมนำเสนอตามโครงการฯ ปี 2560

พิมพ์ PDF

แจ้งผู้สนใจและผู้ส่งผลงานเข้าร่วม

จำนวนรายชื่อ 60 ผลงานที่ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานตามโครงการนิเทศส่งเสริมการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้อาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2560 ซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมทางด้านไอซีทีมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน โดยมีจำนวนทั้งหมดที่ส่งเข้าร่วมพิจารณาทั้งสิ้น 121ผลงาน ซึ่งทางคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกให้เหลือเพียง 60 ผลงาน

สำหรับผลงานที่ยังไม่มีรายชื่อในครั้งนี้ ทางศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ถือได้ว่า ผลงานของท่านได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก โดยคณะกรรมการทรงคุณวุฒิ ดังนั้น ทางศูนย์ส่งเสริมฯ จึงขอมอบเกียรติบัตรให้กับผลงานของทุกท่าน ในการเผยแพร่ ใช้ประโยชน์และให้บริการทางด้านอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ในระดับภาค ภาคเหนือ

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อ 1-60 จะต้องดำเนินการดังนี้

  • ดาวน์โหลดเอกสารแนบซึ่งมีดังนี้
  1. หนังสือแจ้งสถานศึกษาและประกาศ รายชื่อ 60 ผลงาน ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อที่นี่
  2. กำหนดการในการจัดงานฯ
  3. เอกสารชี้แจงการนำเสนอผลงานและการจัดบูธ
  4. โครงการฯ ของศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ

 

  • สิ่งที่จะต้องรีบดำเนินการสำหรับผู้มีรายชื่อ 1-60 ท่าน
  • ยืนยันความประสงค์ที่จะเข้าร่วมนำเสนอผลงานที่นี่ "ยืนยันความประสงค์" ที่ facebook
  • ตรวจสอบชื่อและนามสกุล และชื่อผลงาน ว่าถูกต้องหรือไม่
  • ให้ผู้มีรายชื่อเข้าร่วม facebook ชื่อกลุ่ม Pom-Vec-Group

{jcomments on}