รายงานผลโครงการนิเทศส่งเสริมการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2560

พิมพ์ PDF

รายงานผลโครงการนิเทศส่งเสริมการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2560  จัดระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2560 ณ โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่  อ่านได้ตามลิงค์นี้