หลักสูตร ปวส. 2540 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

พิมพ์ PDF

แจ้งเรื่องหลักสูตร ปวส. 2540 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สำหรับผู้ที่ต้องการจะเทียบโอนผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรนี้  ซึ่งผู้เขียนจะมีคำอธิบายรายวิชาตามสาขาวิชาดังนี้ั

 • การบัญชี
 • การเลขานุการ
 • การตลาด
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • การเงินและการธนาคาร
 • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • ธุรกิจการค้าต่างประเทศ
 • การจัดการงานบุคคล
 • ธุรกิจประกันภัย
 • ธุรกิจโรงแรม
 • ธุรกิจสถานพยาบาล
 • การประชาสัมพันธ
 • ธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์

 

ซึ่งผู้มีความประสงค์คำอธิบายรายวิชาของสาขาเหล่านี้ กรุณาติดต่อผู้เขียนได้ที่ อีเมล   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน