รายงาน Coaching Technique เฉพาะกลุ่มภาคเหนือ

พิมพ์ PDF

รายงานสรุปผลการประชุมปฏิบัติการ“Coaching Technique” 11 – 13  มีนาคม  2556  และ   14 – 16  มีนาคม  2556 เฉพาะของกลุ่มภาคเหนือ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ


จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

รุ่นที่ 1  จากหน่วยศึกษานิเทศก์ 11 คน  จากสถานศึกษา   22  คน วิทยากร 2 คน  รวมจำนวน   34  คน

รุ่นที่ 2  จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค  4  คน สถานศึกษา 23 คน วิทยากร 2 คน จำนวน  29  คน

 

วิทยาลัยที่อยู่ในโครงการฯ

  • วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
  • วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
  • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
  • วิทยาลัยการอาชีพไชยา
  • วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
  • วิทยาลัยการอาชีพฝาง