รายงานนิเทศการสอนเพศศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555 อาชีวศึกษาเอกชน

พิมพ์ PDF

รายงานผลการนิเทศรายวิชาเพศศึกษา อาชีวศึกษาเอกชน ในเขตภาคเหนือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
จังหวัดลำปาง

 • วิทยาลัยลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี

จังหวัดพิษณุโลก

 • วิทยาลัยบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

จังหวัดพิจิตร

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ

จังหวัดเพชรบูรณ์

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสานสนเทศและบริหารธุรกิจ
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์เทคโนโลยี

จังหวัดแพร่

 • วิทยาลัยพณิชยการลานนาและเทคโนโลยี

จังหวัดเชียงราย

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 • วิทยาลัยพณิชยการเชียงราย