รายงานนิเทศการสอนเพศศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2555 อาชีวศึกษาเอกชน

พิมพ์ PDF

รายงานผลการนิเทศติดตามการสอนรายวิชาเพศศึกษาและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ในภาคเรียนที่ 1/2555 อาชีวศึกษาเอกชน

แยกเป็นรายจังหวัดดังนี้ (เอกสารดาวน์โหลด)

 

จังหวัดเชียงใหม่

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคลานนาเชียงใหม่
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่

 

จังหวัดพะเยา

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา

 

จังหวัดเชียงราย

  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย

จังหวัดลำพูน

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู