Coaching วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

พิมพ์ PDF

Coaching วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
เรื่องและภาพประกอบ : นางสาวพิมพร ศะริจันทร์

พบกับคุณครูผู้สอนในชั่วโมงนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการโรงแรม วันนี้ว่าด้วย การนำเสนอผลงานของนักเรียนเป็นธุรกิจของสินค้าประเภทต่าง ๆ อาทิ โก๋แก่ ปลาหมึกทาโร่ เลย์ นมถั่วเหลือง สาหร่ายเถ้าแก่น้อย ขนมผึ้งน้อย

นักเรียนและอุปกรณ์ มีจำนวน 12 คน ชาย 3 คน หญิง 9 คน เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้นำเสนอเป็นของนักเรียน เมื่อเปลี่ยนคนนำเสนอทุกครั้ง จะมีเสียงเตือนเพื่อนที่นำ thump drive เสียบกับเครื่องให้สแกนก่อนทุกครั้ง การติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์และคอมพิวเตอร์ นักเรียนชายจะดูแลและจัดเก็บ สอบถามนักเรียนภายหลังพบว่า นักเรียนบางส่วนทำสไลด์นำเสนอด้วย notebook ส่วนตัว บางคนใช้บริการร้านคอมพิวเตอร์ คิดค่าใช้จ่ายชั่วโมงละ 10 บาท

ก่อนเริ่มและระหว่างการนำเสนอ

  • ·         ครูวอร์มอัพด้วยเกมง่าย ๆ ขยับตัว มือและระบบประสาท โดยครูพูดแล้วขยับตามจังหวะและคำสั่งพร้อมกับนักเรียนใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที

 

 

การวอร์มอัพด้วยเกมก่อนเริ่มนำเสนองาน

 

  • ·         ครูได้นำเสนอคลิปธุรกิจไก่อบโอ่ง ประมาณ 10 นาที และสอบถาม พูดคุยกับนักเรียนว่า รู้จักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ไก่ย่างวิเชียรบุรี
  • ·         ครูแจ้งให้นักเรียนว่า วันนี้จะเป็นการนำเสนองานซึ่งได้มอบงานให้นักเรียนไปจัดทำ และแจกแบบฟอร์มให้นักเรียนทุกคนช่วยประเมินเพื่อน มีหัวข้อ เนื้อหาข้อมูล รูปแบบการนำเสนอ การนำเสนอ บุคลิกภาพและการตอบคำถาม อ่านให้ทุกคนได้ยินพร้อมกัน  ทุกข้อเต็ม 4 คะแนนและมีลำดับ 3 2 1
  • ·         การเรียงลำดับผู้นำเสนอ ครูได้สอบถามว่า จะให้เรียงจากอะไรเป็นเกณฑ์ นักเรียนบอกขึ้นอยู่กับครู จึงได้ลำดับเลขที่ของผู้นำเสนอด้วยวิธีการดังต่อไปนี้  วันนี้วันที่เท่าไหร่  วันเกิดของผู้นำเสนอผ่านไปแล้วเป็นวันที่คูณสองลบหนึ่ง บ้านเลขที่ของผู้นำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปีนี้ พ.ศ. อะไรเลขที่ลงท้ายของ พ.ศ. นี้คือ ดังนั้น นักเรียนจะต้องฟังครูว่า ลำดับของครูจะใช้เกณฑ์อะไรและลุ้นว่าจะเป็นของตัวเองหรือไม่

 

 

บรรยากาศในห้องเรียนและการนำเสนองานของนักเรียน

  • ·         ข้อสังเกตจากการนั่ง Coaching นักเรียนจะนำเสนอในกรอบ เจ้าของผู้ประกอบการ ที่ตั้งสถานประกอบการ ชนิดและประเภทของสินค้า วัตถุดิบและส่วนผสม การจัด Promotion สินค้า  พรีเซ็นเตอร์ที่ใช้กับตัวผลิตภัณฑ์สินค้า  สินค้าที่เน้นสุขภาพ
  • ·         เมื่อจบการนำเสนอ ครูมอบหมายให้มีนักเรียนตั้งคำถามเพื่อน ประมาณ 2-3 คำถามหรือมากกว่าหากเพื่อนสนใจสินค้าเหล่านั้น และครูจะเรียกชื่อนักเรียนบางคนซึ่งไม่เคยถามเพื่อนเลยให้ตั้งคำถาม  นักเรียนส่วนใหญ่ตอบคำถามได้ดีและถูกต้อง บางคำตอบที่ไม่สามารถตอบได้ นักเรียนจะแจ้งเพื่อนทราบว่า จะหาคำตอบให้ภายหลัง ซึ่ง
  • ·         คำตอบยาก ๆ เหล่านั้น ครูจะเป็นผู้อธิบายเพิ่มเติมให้กับทุกคน เช่น สอบถามขนมกรุบกรอบที่มีส่วนผสม โมโนโซเดียมกลูตาเมต นั้นคืออะไร ซึ่งนักเรียนในห้องนี้ตอบได้ว่า ผงชูรส  สินค้าที่เรียกว่า น้ำดำ คืออะไร เพิ่มเติมความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ขนมผึ้งน้อย  การจัดทำ Promotion ในช่วงนี้ของสินค้าบางตัว  อัพเดทในเรื่องการศึกษาของเจ้าของผลิตภัณฑ์สาหร่ายที่มีชื่อและชวนคุยเรื่องผู้ประสบความสำเร็จในวงการธุรกิจซึ่งไม่จบปริญญาตรี  จากการ Coaching สอบถามครูว่า ทำไมถึงเพิ่มเติมรายละเอียดสำคัญให้กับนักเรียนและตอบคำถามเหล่านั้นได้ดี คำตอบที่ได้คือ ครูจะให้นักเรียนส่งชื่อ ผลิตภัณฑ์ที่จะนำเสนอก่อน จึงจำเป็นต้องไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในตัวสินค้าดังกล่าว และจากเป็นคนที่ชอบอ่านประวัติและการดำเนินธุรกิจของบุคคลที่ประสบความสำเร็จจึงสามารถนำความรู้จากการอ่านมาถ่ายทอดและนำมาใช้ประโยชน์ได้ในภายหลัง

ห้องเรียนวันนี้

ได้เห็นการนำเสนอของนักเรียนส่วนใหญ่ซึ่งเตรียมตัวได้พร้อม ตอบคำถามของเพื่อนได้ชัดเจนและไม่เก้อเขินบุคคลภายนอก บรรยากาศในชั้นเรียนสนุกสนานและครูสามารถเรียกรอยยิ้มเสียงหัวเราะเป็นระยะ ๆ  ครูคอยกระตุ้นเตือนให้นักเรียนบางคนช่วยตั้งคำถาม ครูคอยช่วยเพิ่มเติมเนื้อหาซึ่งนักเรียนไม่สามารถตอบคำถามหรือหาคำตอบได้ถูกต้องแม่นยำ ครูซึ่งมีความรู้รอบตัวและค้นคว้าในเรื่องที่นักเรียนจะมานำเสนอก่อนจะพบกันในชั่วโมงเรียน


การ
Coaching
ครูบอกว่า รู้สึกตื่นเต้นตอนเริ่มต้นชั่วโมง เพราะไม่เคยมีบุคคลภายนอกมานั่งฟังตั้งแต่ต้นจนท้ายสุดของของชั่วโมงแบบนี้ อีกทั้งไม่ได้จบทางด้านการสอน สิ่งที่ครูคิดว่า ทำได้ดีคือ ได้เตรียมตัวมาพร้อมสำหรับการถูก Coaching แต่ยังไม่รู้ว่า จะถูกโค้ชแบบไหน การประคับประคองเพิ่มเติมข้อมูลและเป็นกำลังใจให้นักเรียนเมื่อตอบคำถามของเพื่อน ๆ ในชั้นเรียนไม่ได้ การสร้างบรรยากาศหยอกล้อนักเรียนอย่างเป็นกันเอง เมื่อนักเรียนออกมาพูดหน้าชั้นเรียน

สิ่งที่ครูอยากได้ข้อคิดเห็นและแก้ไขปัญหาร่วมกันกับผู้โค้ชคือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการนำเสนอเหมาะสมกับกลุ่มแค่ไหนอย่างไร  การพยายามจะหาคำตอบสำหรับนักเรียนบางคนซึ่งไม่ส่งงานแต่มานั่งเรียนและตั้งคำถามกับเพื่อน ๆ ได้  นอกจากนี้ยังประกอบด้วยหัวข้ออื่น ๆ เช่น นักเรียนส่วนใหญ่ยังอ่านตัวอักษรบนสไลด์ที่นำเสนอ การตรวจสอบการสะกดคำบนสไลด์ยังถูกละเลย ศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งนักเรียนไม่สามารถออกเสียงได้ การจัดพื้นที่สำหรับการนำเสนองาน และข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมได้แก่ เป็นการนำเสนอเดี่ยวหน้าชั้นเรียนครั้งแรกของนักเรียน นักเรียนที่ไม่ส่งงานแต่เข้าเรียน นักเรียนหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต นักเรียนบางส่วนมีอุปกรณ์และมีความพร้อมในการจัดทำสไลด์นำเสนอ ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษายังไม่พร้อมสมบูรณ์ที่เอื้อต่อการสืบค้นข้อมูล แต่นักเรียนสามารถค้นคว้าจากที่บ้านหรือร้านอินเทอร์เน็ตในหมู่บ้าน

 

จากบทความนี้ ใช้สำหรับสถานการณ์ ณ ตอนที่ Coaching อาจจะเหมาะสมกับบรรยากาศ กลุ่มนักเรียน ครูและวิชาที่สอนณ ช่วงเวลานั้น ๆ รายละเอียดการแสดงความคิดเห็นและการแก้ไขปัญหาที่คิดและพูดคุยร่วมกัน จะต้องมีข้อมูลและเหตุการณ์เฉพาะหน้าตอนนั้นมาประกอบและร่วมกันถกเพื่อหาความเหมาะสมสภาพของแต่ละผู้สอน จึงไม่สามารถให้รายละเอียดทุกอย่างในหน้ากระดาษแผ่นนี้ และหากครูผู้สอนท่านใดสนใจหรือจะมีข้อคำถามเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้ตามอีเมลหรือกลุ่มเฟชบุ๊คที่ได้อ่านบทความนี้

 

 

นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์  เขียนวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 
จากการนิเทศการสอน ด้วยเทคนิค Coaching ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง สาขาท่าตอน วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2557
ขอขอบคุณ ครูศรัญญา เมืองนำโชค ที่ร่วมโครงการฯ และรับการ Coaching 
การนำข้อความไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น
อีเมล  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ผลงานและสิ่งพิมพ์ของผู้เขียน