Coaching วิชาการจัดดอกไม้

พิมพ์ PDF

Coaching วิชาการจัดดอกไม้
เรื่องและภาพประกอบ : นางสาวพิมพร ศะริจันทร์

ก่อนเข้าชั้นเรียน มีนักเรียนกลุ่มใหญ่กำลังนั่งฉีกกลีบดอกไม้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกันอยู่ สอบถามได้ความว่า จะนำไปใช้ในชั้นเรียนของวิชาการจัดดอกไม้ ซึ่งเป็นชั่วโมงเรียนในช่วงบ่ายและเนื่องจากสถานศึกษาแห่งนี้อยู่ในพื้นที่อากาศหนาวเย็น ทั้งคนและดอกไม้ก็ยังสดใสไม่กรำเหงื่อหรือเหี่ยวเฉาไปเสียก่อนจะเข้าสู่ชั่วโมงเรียนในช่วงบ่าย วิชานี้อยู่นอกเหนือการจัดแผนการ Coaching ตามที่กำหนดไว้แต่คุณครูเจ้าของวิชาขอให้ผู้เขียนเข้าร่วมสังเกตการสอนและโค้ชให้นอกเหนือแผนฯ

นักเรียนและอุปกรณ์ มีจำนวนประมาณ  25 คน ชาย 3 คน สิ่งที่นักเรียนเตรียมมาเป็นดอกไม้ ได้แก่ ดอกหงอนไก่ ดอกดาวเรือง กลีบดอกกุหลาบ ทราบจากนักเรียนว่า ดอกหงอนไก่และดอกดาวเรือง เป็นดอกไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพราะขณะทำกิจกรรมมีนักศึกษาชายบอกว่าจะไปเก็บดอกหงอนไก่จากบ้านมาเพิ่ม สำหรับบางกลุ่มที่มีดอกกุหลาบเพราะเก็บไว้จากงาน open-house จากหลายวันก่อนผลงานของนักเรียนในการจัดดอกไม้แบบ Albana บก

สถานที่เรียน ในห้องเรียนประมาณ 20 นาที จากนั้นใช้สนามของวิทยาลัยในการฝึกปฏิบัติ เวลาเรียน 2 ชั่วโมง

ก่อนเริ่มและระหว่างการนำเสนอ

  • เริ่มชั่วโมง มีนักเรียนชายติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ให้ครูไว้พร้อมแล้ว
  • นักเรียนจัดห้องเป็นรูปตัวยู โดยเว้นที่ไว้สำหรับฉายภาพจากเครื่องโปรเจคเตอร์ เก้าอี้เป็นแบบมีที่เขียนโยกย้ายง่าย ครูเตือนนักเรียนไม่ให้ลากเก้าอี้ แต่ใช้วิธียกเก้าอี้แทนเพราะจะส่งเสียงดังรบกวนห้องเรียนอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกัน และด้วยอาคารเรียนผนังกั้นบนสุดติดกับหลังคาจะมีช่องว่างระหว่างห้อง ดังนั้น เสียงต่าง ๆ ที่แต่ละห้องทำกิจกรรมจะได้ยินทะลุห้องข้าง ๆ เสมือนนั่งอยู่ห้องเรียนเดียวกัน  (อ่านต่อที่เอกสารดาวน์โหลด)
Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (373_2014pimporn-coaching-ya2.pdf)Coaching วิชาการจัดดอกไม้  1737 Kb