อัพเดทรายชื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2557 + วันที่ 5 มิถุนายน 2557

พิมพ์ PDF

ทางผู้ประสานงานฯ  ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาเพื่อครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน ตามกำหนด Timeline ที่แจ้งไว้

เนื่องจาก เมื่อได้มีประกาศรายชื่อโดยแจ้งให้สถานศึกษาเป็นหนังสือไปแล้ว (วันที่ 2 มิถุนายน 2557)  และสถานศึกษาบางแห่งของดส่งบุคลากรเข้าร่วมในการประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น  คณะทำงานจึงได้ประสานงานกับทางสถานศึกษาเพื่อเพิ่มรายชื่อและขออนุญาตให้รายชื่อที่เรียงลำดับต่อมาแทนรายชื่อเดิม รวมถึงมีการปรับเปลี่ยน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล บางรายการตามที่ได้รับแจ้ง  จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ ตามที่กำหนดเวลาที่ระบุไว้คือ วันที่ 5 มิถุนายน 2557

ตามที่ได้แจ้งประกาศรายชื่อ วันที่ 5  มิถุนายน 2557 ไปแล้วนั้น บุคลากรหลายท่านติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทางคณะทำงานจึงได้นำรายชื่อที่เรียงลำดับไว้ มาแทนรายชื่อดังกล่าว

(เอกสารแจ้งประกาศรายชื่อ วันที่ 9 มิถุนายน) ดาวน์โหลดรายชื่อ และให้ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมตัวและปฏิบัติตามขั้นตอนดังเอกสารกำหนด  ที่เร่งด่วนคือ ส่งตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 1 หน่วยเป็นไฟล์ pdf ให้กับทางผู้ประสานงาน อีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

สำหรับผู้มีรายชื่อ 1-60 ก็ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสาร  หากสงสัยอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่โครงการฯ หรือ คำถามที่พบบ่อย