เอกสารประกอบการบรรยายครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว

พิมพ์ PDF

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดอบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาเพื่อครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน จัดอบรมฯ วันที่ 16-20 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น แอนด์ รีสอร์ท มีเอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อเรื่อง