สำรวจความคิดเห็นก่อนเข้าร่วมประชุมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน

พิมพ์ PDF

 

Cool รบกวนทุกท่าน ร่วมกรอกแบบสอบถามก่อนการประชุมฯ สักนิด  Don't serious. ไม่มีผลอะไรกับตัวผู้กรอกคร้า... ตามลิงค์

https://www.surveymonkey.com/s/3WTXJZL