ตรวจสอบรายชื่อ+รายวิชา+ชื่อหน่วย เพื่อจัดทำเกียรติบัตรเผยแพร่ผลงานฯ

พิมพ์ PDF

แจ้งคุณครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน

 

สำหรับคุณครูที่ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ หลังจากผ่านการประชุมตามโครงการนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา เพื่อครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน ในหลักสูตร

  • ปวช. 2556
  • การจัดทำแผนการเรียน
  • การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
  • PBL
  • การประเมินตามสภาพจริง

 

ซึ่งจัดในวันที่ 16-20 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ฯ จังหวัดเชียงใหม่   ซึ่งผลงานดังกล่าวได้ให้บริการความรู้ทางวิชาชีพ จัดแสดงและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้แก่เครือข่ายครูอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2557 เกียรติบัตรเป็นหลักฐานร่องรอยเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพฯ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

หากพบว่า ผิดพลาประการใด ให้รีบแจ้งให้ผู้ประสานงานได้ทราบ ทางกลุ่ม  Pom-Vec-Group ด้วยค่ะ หมดกำหนดวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่