รายงานผลโครงการฯ อบรมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มภาคเหนือ รุ่นที่ 2/2558

พิมพ์ PDF

รายงานผลโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา เพื่อครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน  ในหัวข้อเรื่อง หลักสูตร ปวช. 2556  การทำแผนการจัดการเรียนรู้ PjBL และการประเมินตามสภาพจริง รุ่นที่ 2 ปี 2558 อ่านทั้งเล่มได้ที่นี่