ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ของครูอาชีวศึกษา 2/2558

พิมพ์ PDF

ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ได้รับการพัฒนาจาก ครูผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา เพื่อครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน รุ่นที่ 2/2558 จัดโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ วันที่ 14-17 กันยายน 2558  ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

  • ผลงานของคุณครู  แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาต่าง ๆ (ตามลิงค์ต่อไปนี้ "คลิก")
  • รายชื่อผู้จัดทำ และหัวข้อรายวิชา (เอกสารแนบ)