โครงการอบรมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่สอน รุ่นที่ 3/2559

พิมพ์ PDF

{jcomments on}เรียน ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อครูผู้ช่วย พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จะจัดอบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาเพื่อครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน จัดอบรมฯ วันที่ 29 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 (ขอปรับแก้วันที่จัดเป็นวันนี้นะคะ-ในเอกสารเดิมเป็น 30 ก.ย.-4 ต.ค.59) หัวข้อ

 

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  • การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
  • การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PjBL)
  • การประเมินตามสภาพจริง
  • บูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนการสอน
ศึกษากำหนดเวลา (Timeline)  โครงการฯ ให้ละเอียด และหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ผู้ประสานทางอีเมล  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือเข้ากลุ่ม facebook  ชื่อกลุ่ม  Pom-Vec-Group เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ  สามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงการตามเอกสารแนบหรือ
  • โครงการ+ใบสมัครอบรมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่สอน
  • ให้จัดส่งใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 - 21 กันยายน 2559
  • ประกาศผล ผู้เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 23 กันยายน 2559
Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (453_Invitation + Project + Application.pdf)หนังสือเชิญ+โครงการ+ใบสมัคร 546 Kb