ตารางประชุมการจัดทำชุดการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมและทักษะชีวิต

พิมพ์ PDF

ตารางประชุมปฏิบัติการจัดทำชุดการเรียน ภาษาไทย สังคมและทักษะชีวิต  ครั้งที่่ 1 ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2558 โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ จังหวัดเชียงใหม่