ประมวลภาพการจัดประชุมฯ ทำชุดการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมและทักษะชีวิต ครั้งที่ 1

พิมพ์ PDF

ประมวลภาพการจัดประชุมฯ ทำชุดการเรียนรู้วิชา ภาษาไทย สังคมและทักษะชีวิต จำนวน 8 วิชา จัดโดยหน่วยศึกษานิเทศก์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่  ดูภาพทั้งหมดตามลิงค์ที่นี่