กำหนดเวลาการจัดทำบรรณาธิการ+วิเคราะห์ชื่อหน่วยตามโครงการจัดทำชุดการเรียนฯ

พิมพ์ PDF

แจ้งคณะกรรมการจัดทำชุดการเรียนรายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษาและทักษะชีวิต

 

ตามที่หน่วยศึกษานิเทศก์และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือได้ดำเนินการโครงการจัดทำต้นฉบับชุดการเรียนรายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษาและทักษะชีวิต ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างช่วงเวลาของการจัดทำชุดการเรียนรายหน่วยตามที่คณะกรรมการได้รับมอบหมาย เพื่อเป็นการทบทวนการทำงานและแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ผู้ประสานงานจึงขอแจ้งในเรื่องการจัดทำชุดการเรียน กำหนดเวลาการจัดส่ง และการจัดทำบรรณาธิการกิจ  ดังนี้

 

 

 

  • 1 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2558 คณะกรรมการดำเนินการจัดทำชุดการเรียน
  • 10 มีนาคม 2558 จัดส่งชุดการเรียนให้กับประธาน/เลขานุการกลุ่ม/ศึกษานิเทศก์วิทยากรกลุ่ม
  • 10 มีนาคม 2558 ประธานจัดส่ง ชุดการเรียนที่รวบรวมทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ให้กับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ทางอีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน เพื่อจะดำเนินการจัดทำร่างเอกสารพิมพ์ให้กับกลุ่ม จำนวน 1 ชุด ใช้ในการจัดทำบรรณาธิการกิจ
  • 18-20 มีนาคม 2558 เข้าร่วมจัดทำบรรณาธิการกิจชุดการเรียน (ตามเอกสารร่างกำหนดการ - ซึ่งจะได้ดำเนินการจัดส่งให้ทางต้นสังกัดอีกครั้งหนึ่ง เร็ว ๆ นี้) จัดที่จังหวัดเชียงใหม่
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามเบื้องต้นได้ที่ศึกษานิเทศก์วิทยากรกลุ่ม หรือผู้ประสานงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
กำหนดการดำเนินการภาพรวมทั้งหมดของโครงการดูตามลิงค์นี้
พิมพร ศะริจันทร์
ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ผู้ประสานงานโครงการฯ
053-222278  อีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  กลุ่ม facebook   Pom-Vec-Group