ประมวลภาพการประชุมบรรณาธิการกิจชุดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษาและทักษะชีวิต

พิมพ์ PDF

ประมวลภาพกรประชุมบรรณาธิการกิจชุดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย สังคมและทักษะชีวิต โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ วันที่ 18-20 มีนาคม 2558 ดูภาพได้ที่นี่