ประมวลภาพการจัดประชุมฯ บรรณาธิการกิจครั้งที่ 2 วันที่ 22-23 เมษายน 2558

พิมพ์ PDF

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับหน่วยศึกษานิเทศก์ จัดทำชุดการเรียนรู้รายวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษาและทักษะชีวิต หลักสูตร ปวส.2 2556 จำนวน 8 รายวิชา เป็นการจัดทำบรรณาธิการกิจครั้งที่ 2 ก่อนจะผลิตเป็นรูปเล่มเพื่อใช้กับนักศึกษาทวิภาคี  ประชุม ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 22-23 เมษายน 2558 ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ http://1drv.ms/1G8AKtd