หนังสือแจ้งประชุมฯ การจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ฯ 27-29 ก.ค. 2558

พิมพ์ PDF

หนังสือแจ้ง การจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ ในโครงการวิจัยการเผยแพร่และประเมินการใช้ชุดการเรียน 27-29 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่