ประกาศรายชื่อ ผู้ร่วมโครงการฯ หลักสูตรบูรณาการไอซีทีสำหรับครูประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

พิมพ์ PDF

ผู้มีรายชื่อ 60 ท่านที่เข้าร่วมโครงการฯ

การประกาศรายชื่อก่อนกำหนดเวลา และขอให้ผู้มีรายชื่ออ่านโครงการและเงื่อนไขให้ละเอียด  หากมีความประสงค์...."ไม่ต้องการร่วมโครงการฯ"... กรุณารีบแจ้งให้ผู้ประสานงานให้ทราบโดยด่วนนะคะ  ทางอีเมลหรือเฟสบุึก จะสะดวกกว่าโทรศัพท์หรือทำหนังสือราชการ  เนื่องจากมีครูอีกจำนวนหนึ่งมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการนี้ขึ้นบัญชีรออยู่

 

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อ 1-60 จะต้องดำเนินการดังนี้

 • ดาวน์โหลดเอกสารแนบซึ่งมีดังนี้
 1. หนังสือแจ้งสถานศึกษาและประกาศ รายชื่อ 60 ท่าน  ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อที่นี่
 2. กำหนดการในการจัดงานฯ
 3. โครงการฯ ของศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ

 

 • สิ่งที่จะต้องรีบดำเนินการสำหรับผู้มีรายชื่อ 1-60 ท่าน
 1. ยืนยันความประสงค์ที่จะเข้าร่วมนำเสนอผลงานที่นี่ "ยืนยันความประสงค์" หรือใช้ QR code ดังรูปด้านล่างเพื่อ ยืนยืนความประสงค์
 2. ส่งแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมเนื้อหา จำนวน 1 หน่วย เป็น pdf ไฟล์ แพครวมกันมาเป็นหนึ่งไฟล์ ภายในวันที่ 22 กันยายน 2558
 3. ไปขออีเมลในสกลุ hotmail  outlook
 4. เครื่องโน้ตบุ๊ก  Microsoft office เวอร์ชั่น office 2013 เท่านั้น
 5. ตรวจสอบชื่อและนามสกุล และชื่อผลงาน ว่าถูกต้องหรือไม่ แจ้งให้ทราบ ภายในวันที่ 22 กันยายน 2558
 6. สำหรับผู้ที่ใช้ social media ของ facebook ขอให้เข้าร่วมกลุ่ม Pom-Vec-Group  {jcomments on}

อ.พิมพร  ศะริจันทร์ (ครูป้อม)อีเมล pomdvt@hotmail.comfb  Pom-Vec-Group