รายงานผลโครงการนิเทศฯ บูรณาการไอซีทีให้กับครูบริหารธุรกิจ

พิมพ์ PDF

รายงานผลโครงการนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาเพื่อบูรณาการไอซีที ในการจัดการเรียนการสอนให้กับครูประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2558 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่  อ่านได้ตามลิงค์นี้