โรงเรียนโรงงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

พิมพ์ PDF

โรงเรียนโรงงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
เรื่อง : ภาพประกอบ  นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ (14 พฤษภาคม 2556)

จากภาพที่เห็น ได้รับการบอกเล่าว่า อุปกรณ์ชิ้นมหึมานี้คือ  เตาอุตสาหกรรมอบเคลือบวานิช ของสถานประกอบการชื่อ บริษัท อินเตอร์คลินส์ อินดัสตรีส์ จำกัด บริษัท ทิดาคลินส์แอนด์เปอร์เนส จำกัด เครือข่ายของสถานประกอบการแห่งนี้มีอยู่อีก 3 แห่งได้แก่ จังหวัดลำปาง จังหวัดชลบุรี และที่อ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร เป็นความร่วมมือของสถานประกอบการกับวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จัดการศึกษาที่เรียกว่า โรงเรียนโรงงาน ร่วมกัน  อ่านเอกสารดาวน์โหลด