ครูนิเทศนักเรียนนักศึกษาทวิภาคี

พิมพ์ PDF

ครูนิเทศนักเรียนนักศึกษาทวิภาคี
เรื่อง : ภาพประกอบ  นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ (24 พฤษภาคม 2555)

 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีหลายฝ่าย เริ่มตั้งแต่ผู้บริหารของสถานศึกษา ถ้าไม่เริ่มต้นด้วยบุคคลท่านนี้สถานศึกษาแห่งนั้นก็จะไม่มีระบบนี้ปรากฏหรือมีบ้างพอให้ตอบโจทย์ สมศ. ครูที่ทำหน้าที่หัวหน้างานทวิภาคี อันที่จริงขณะนี้ในโครงสร้างตามระเบียบฯ สอศ. ก็ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนเหมือนก่อนหน้าโน้น แต่ก็ถือว่า บุคคลท่านนี้จะเป็นปราการแห่งแรกเมื่อจะต้องถามไถ่หรือติดตามในเรื่องความร่วมมือ แล้วก็เป็นสะพานจะเชื่อมโยงให้สถานประกอบการร่วมจัดทวิภาคีด้วยความเต็มใจ บุคคลอีกท่านหนึ่งซึ่งจะต้องกล่าวถึง ณ ที่นี้ก็คือ