ชุดการเรียนวิชาทักษาภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

พิมพ์ PDF

ชุดการเรียนวิชาทักษาภาษาไทยเชิงวิชาชีพ  หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง พุทธศักราช 2562  ประกอบด้วย

  • ชุดการเรียนที่เป็นอีบุ๊ก
  • ชุดการเรียนที่เป็น pdf
  • สื่อเพาเวอร์พอยนต์แบบทริกเกอร์
  • คู่มือครูสำหรับชุดการเรียน

ดูได้จากลิงก์นี้