การสร้าง word cross จาก Wordwall

พิมพ์ PDF

การสร้าง word cross จาก Wordwall  คลิกจากลิงก์นี้

☘️ขั้นตอนการทำ
...เปิดใช้ https://wordwall.net/ ด้วยอีเมล ...หนึ่งอีเมล ทำได้ 5 ชิ้น
...เตรียมข้อมูล/คำศัพท์/สำนวน
...ทำตามขั้นตอนในคลิป
...เอา ulr ไปใช้ได้เลย