การสร้าง gameshow quiz จาก Wordwall

พิมพ์ PDF

การสร้าง gameshow quiz จาก Wordwall  คลิกจากลิงก์นี้

เป็นขั้นตอนการสร้าง gameshow -สมัครใช้โดยอีเมล ที่ wordwall.net
-ทำตามขั้นตอนในคลิป
-ต้องอย่างน้อย 5 ข้อขึ้นไป
-กำหนดเงื่อนไขตามที่ต้องการหลังจาก done -ก๊อปปี้ url ไปใช้ได้เลย