การสร้าง whack a mole จาก Wordwall

พิมพ์ PDF

การสร้าง whack a mole จาก Wordwall  คลิกจากลิงก์นี้

เกมนี้คือ เกมที่ทุบหัวข้อ/ข้อความ/คำ ที่ถูกต้อง :
...เปิดใช้ https://wordwall.net/ ด้วยอีเมล
...เตรียมข้อมูลถูก/ผิด ...ทำตามขั้นตอนในคลิป
...สร้างเงื่อนไขตามคลิปหรือปรับเปลี่ยนก็ได้
...เอา ulr ไปใช้ได้เลย