ตัวอย่างสื่อทำจาก ppt+tenor+facebook ชุดการขอความช่วยเหลือ

พิมพ์ PDF

ตัวอย่างสื่อทำจาก ppt+tenor+facebook ชุดการขอความช่วยเหลือ  คลิกที่ลิงก์นี้

☘️งานชิ้นนี้ทำด้วย -powerpoint แบบจัตุรัส เจาะเป็นรูปกล่อง 9 กล่อง
-gif animate จากเว็บไซต์ https://tenor.com/ เขาชื่อ tonton วางแล้วคำสั่งให้เล่นเรียงลำดับกันไป
-เพลงจาก sound ของ facebook -save ไฟล์ powerpoint เป็นแบบ MPEG