การใช้ tools ไม้บรรทัด เส้นตาราง เส้นบอกแนว ใน powerpoint

พิมพ์ PDF

การใช้ tools ไม้บรรทัด เส้นตาราง เส้นบอกแนว ใน powerpoint ทำให้การทำงานง่ายขึ้น  คลิกที่ลิงก์นี้