PowerPoint การจัดกลุ่มรูปภาพแบบง่าย ๆ

พิมพ์ PDF

การจัดกลุ่มรูปภาพง่าย ๆ ด้วย PowerPoint

 

บ่อยครั้งเราจะทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยาก...ลองมาดูวิธีการทำภาพหลาย ๆ ภาพแบบบ้าน ๆ

ขั้นตอน

1. เปิดสไลด์ตามขนาดต้องการ

2. นำภาพที่อยู่ในแหล่งเดียวกัน คลิกเลือกจำนวนภาพตามที่ต้องการ

3. แล้วทำตามคลิปได้เลย... คลิกลิงก์นี้

หมายเหตุ : แบบอื่น ๆ ก็เลือกตามเค้าโครงรูปภาพ