PowerPoint การจัดแนวรูปภาพแบบง่าย ๆ

พิมพ์ PDF

การใช้เส้นบรรทัด เส้นตาราง เส้นบอกแนว ก็ทำให้งานใน powerpoint ง่ายขึ้น  ขณะเดียวกัน การจัดแนวการมีเครื่องมือให้ใช้ แต่เรามักจะมองข้ามกัน มาดูวิธีที่ทำให้เราทำงานง่ายขึ้น ลองดูคลิปนี้