PowerPoint การทำปกเอกสารด้วยเทมเพลต ตอนที่ 1

พิมพ์ PDF

จากเทมเพลตของ powerpoint นั้นแหละ  อ่านขั้นตอนแล้วดูคลิปประกอบ จากลิงก์นี้

ขั้นตอนดังนี้
1. ตั้งสไลด์เป็น ขนาด A4
2. เลือกออกแบบ...ธีม...สลับเลือกนิดหน่อย
3. เชฟเป็น pdf. แล้วเอามาประกบกับปกหน้า+ปกหลัง