การรวมเล่มด้วยไฟล์ pdf ตอนที่ 2

พิมพ์ PDF

การนำไฟล์ pdf มารวมเล่ม

ต่อเนื่องจากไฟล์ปกที่บันทึกแบบ pdf แล้ว มารวมกับเนื้อหาที่เหลือ ก็ได้ 1 เล่ม อ่านขั้นตอนแล้วดูคลิปประกอบ ได้ที่ลิงก์นี้

ขั้นตอนการทำ :
1. เปิดโปรแกรม Adobe Acrobat x Pro
2. นำไฟล์ pdf หน้าปก+โครงการ+หน้าปก จัดเรียงลำดับให้เรียบร้อย รวมเข้าด้วยกัน
3. ตัดหน้าที่ไม่ใช้ออก...เป็นเสร็จงาน....