ลงรายวิชาฝึกงาน ไว้ในภาคเรียนท้ายสุด ทำให้ภาคเรียนอื่นหน่วยกิตและชั่วโมงเกิน

พิมพ์ PDF

ปวส. ลงวิชาฝึกงานในแผนการเรียนแค่ 1 วิชา (4 หน่วยกิต) ในภาคเรียนที่ 4 ทำให้ภาคเรียนอื่นจำนวนหน่วยกิตและชั่วโมงเกิน หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้จะทำอย่างไร
อ่านแนวทางได้ที่นี่Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (ฝึกงาน ลงแค่ 4 หน่วยกิต.pdf)ฝึกงานลงแค่ 4 หน่วยกิต 73 Kb