ม.6 ม.6 (เตรียมอาชีวฯ) ปวช. ต่างสาขาฯ จะเทียบโอนอย่างไร

พิมพ์ PDF

กรณี เรียน ม.6 หรือ ม.6 (เตรียมอาชีวฯ) ปวช. ต่างสาขาฯ และวิชาที่จะเทียบฯ เป็นระดับ ปวช. แต่ตอนนีเป็นระดับเป็น ปวส. ทำอย่างไร

 

อ่านคำตอบที่ไฟล์แนบ

Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ-แปลง.pdf)ปรับพื้นฐาน-ต่างสาขาวิชา 46 Kb