สรุปโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing (รายบุคคล)

พิมพ์ PDF

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing (รายบุคคล)

เป็นโครงการฯ ที่ดำเนินการในปลายเดือนมีนาคม-เมษายน 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยการดำเนินการกับกลุ่ม social  network กลุ่มปิดและสร้างเพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้ฯ  เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์  รายละเอียดทั้งหมดอ่านได้ที่

คลิกที่ลิงก์นี้